Какво е психологическа консултация?

Оценка, анализи, стратегии

Психологическото консултиране представлява практика, която се фокусира върху психологическа работа с индивидуални случаи, организации и групи в различни области на функциониране и проблеми.
Областите на приложение са изключително разнообразни и се определят спрямо нуждите на човека или организацията, потърсила експерта. Психологът-консултант може да подпомогне процеса на дефиниране на проблема и целите на работа.
Консултиране на клиент – изготвяне на тестове, оценка на личност, работа, поведение, силни и слаби страни и стратегии за справяне с дефицитни области.
Консултиране на организации – тестове, оценка, анализ на организацията, изготвяне на стратегии за ефективност и благополучие на работещите и организацията.

2020-04-19T11:59:38+03:00

Промени своя живот с книгата "ПРОЦЪФТЯВАНЕ"

X