Онлайн терапия и терапия лице в лице: Сравнение на двете форми

Ако сте имали нужда от някаква форма на психична помощ или терапия, но до този момент не сте търсили специалист, то вероятни причини за това, биха могли да бъдат социалната стигма, финансовите възможности, липсата на информация, но също така достъпността, физическото разстояние и дискомфорт от посещението на терапевт или психолог. С напредването на технологиите, се появи и развива възможността за онлайн консултация или терапия. Много хора, които в реална обстановка не биха посетили специалист, са склонни да потърсят психолог във виртуалното пространство.
Не е за пренебрегване и фактът, че се наблюдава и обратното явление, а именно, че все пак някои хора остават в традиционните срещи лице в лице.

Кога е подходяща онлайн терапията и как тя се различава от терапията лице в лице?

Ще сравним двете форми в пет направления: комуникация, ефикасност, достъпност, цена, конфиденциалност.
Комуникация

В традиционната психотерапия или психологични консултации, срещата е на определено място, в определено време и преминава в разговор лице в лице. Рамката на сесията е ясно дефинирана и се спазва стриктно по време на терапията. Важна част от изграждането на терапевтичните отношения и съответно ефикасността, играе ролята на цялостното участие на човека в процеса, което включва и езика на тялото, тона на гласа, емоционалното усещане, което улавя терапевта.

По отношение на комуникацията в онлайн терапията, рамката не е толкова дефинирана, като дава възможност за провеждането ѝ на различни места, както за пациента, така и за терапевта, стига те да имат достъп до дигитално устройство, посредством, което са се уговорили да комуникират. Нещо повече, във виртуалната терапия, могат да бъдат договорени терапевтични отношения, които включват изпращане на текстови съобщения, видео и аудио записи, извън времевата рамка, на провеждане на терапия и все повече терапевти предлагат тази възможност, като актуализиране на своята практика в днешния дигитален свят.

Формата на комуникация, която използвате, зависи от личните ви предпочитания и тези на терапевта ви.

Ефикасност

Ефикасността на традиционната терапия лице в лице може да варира в зависимост от вида на използваната терапия – когнитивно-поведенческа терапия, психодинамична психотерапия, психотелесна терапия, както и от психичните затруднения, по които се работи – депресия, тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство, вземане на решения, проблеми в брака.
Редица изследвания в областта на терапията, показват, че благодарение на нея, буквално могат да настъпят положителни промени в мозъка, засилвайки връзки в различни части на мозъка, което от своя страна да доведе до намаляване на симптомите на пациента и подпомагане за възстановяването му. Отделно от това, много изследвания показват, че разговорната терапия, може да действа с ефикасността на антидепресантите при умерена до тежка депресия. Не са малко изследванията, които показват, че онлайн терапията, може да има еквивалентни резултати при лечението с терапията лице в лице. В други проучвания, става ясно, че при онлайн терапията, някои пациенти споделят, че се чувстват по-малко подкрепяни емоционално, в сравнение с терапията лице в лице.

Американската психологична асоциация (APA) отбелязва, че онлайн терапията все още е много нова и „все още не е показала, че индивидуалната онлайн терапия е ефективна за всички във всяка ситуация“. Най-значимите доказателствата в подкрепа на онлайн терапията са в случаите, при които тя е използвана за лечение на стрес, тревожност и депресия.

Много експерти съветват да не се използва онлайн терапия като основна форма на лечение при тежки психични заболявания.

Достъпност

Има много причини, поради които някой може да има затруднения в ходенето на терапия лице в лице: социална тревожност, хронично заболяване, физически увреждания, естество на работа, липса на човек, който да се грижи за децата му, голяма дистанция между него и терапевта му.

В естеството на онлайн терапията, хората могат да имат сесия по всяко време и навсякъде, където имат интернет връзка и дигитално устройство. За по-младите пациенти, този вид терапия дори може да бъде по-удобна, тъй като те са свикнали да използват възможностите на виртуалното общуванем което е неразделна част в ежедневието им.

Едно от неудобствата в този вид терапия, е това, че винаги може да има технически проблем, най-често свързан с качеството на интернет връзката.

Друг недостатък на терапията от разстояние е, че може да затрудни терапевта да окаже пълноценна помощ в кризисна ситуация. Едно от нещата, които терапевтът е необходимо да следи в терапевтична обстановка, е безопасността на своя пациент, което от дистанция може да се окаже предизвикателство. Пример за това е, когато пациентът има суицидни нагласи и иска да посегне на живота си. Когато такъв пациент е в кабинета лице в лице с терапевта, той би бил в много по-голяма безопасност.

Цена

Голяма част от терапевтите, които практикуват онлайн терапия, са склонни да поддържат оптимални или еднакви цени с терапевтичните сесии лице в лице. Рационално погледнато, при онлайн терапията се спестяват време и транспортни разходи, ако цената на терапевтичните сесии е еднаква.

Някои терапевти са склонни да предоставят дори кратки безплатни кризисни консултации, които да помогнат на хора, изпаднали в извънредни ситуации.

Конфиденциалност

При традиционната форма на психотерапия, един от значимите фактори за процеса, е спазването на конфиденциалност и докато лице в лице, в рамката на сесията, може да се гарантира, абсолютно спазването на поверителност, е нужно да се уверите, че не всички платформи, през които е възможно осъществяването на терапия или консултация онлайн, са напълно безопасни и трети страни не биха имали достъп до виртуалното ви общуване. Уверете се, че формата, която сте избрали е безопасна и е с криптирана връзка.

И накрая, коя е по-добрата терапия: онлайн или лице в лице?

За някои, които имат затруднения или притеснения да посещават терапевт в традиционната терапия лице в лице, онлайн терапията е добра възможност да работят върху себе си и психичните си затруднения.
За други, които имат по-тежки форми на психични нарушения и се нуждаят от безопасността и грижите в кабинета на терапевта, традиционната терапия е за предпочитане.
В заключение, всичко опира до конкретните обстоятелства и личните предпочитания на всеки, но преди всичко, всяка терапия е по-добра от липсата на такава.

 

Източник: cnet.com

Снимки: pixabay.com

2020-04-20T15:25:11+03:00

Промени своя живот с книгата "ПРОЦЪФТЯВАНЕ"

X