Добър психолог в София

 

Много хора имат нужда от някакъв вид психологична или свързана с тази сфера, помощ, в някакъв етап от живота си. За съжаление, ограничената информация, стигмата, свързана с този вид помощ, липсата на установен контрол в България, водят до неяснота в нуждаещите се. Тези фактори увеличават и вероятността, човек да попадне на неподходящ за неговия проблем професионалист в областта. “Добър психолог в София” е сред често срещаните търсения сред хората, които имат нужда от даден вид специалист, но това само по себе си, би могло и да доведе и до неподходящ вариант за решаване на проблема им. Нека се опитам, чрез тази статия да дам малко насоки, с които да стане по-ясно и да ви помогна да намерите правилния специалист за вашия конкретен случай.

 

Каква е разликата между психолог, психиатър, психотерапевт, психоаналитик?

 

Психологът е специалист, с образование, в сферата на психологията и с компетенции в поведението и психиката на човека. Той е обучен в това да разбира, изследва и интерпретира аспекти в тази област. Психологът може да има специализация в определено направление, като най-често срещаните в България са клиничен психолог, организационен психолог, социален психолог, криминален психолог, детски психолог и когнитивен психолог. В зависимост от сферата на специализация, той придобива допълнителни компетенции.

 

Психиатърът е специалист с медицинско образование, специализирал в областта на психичните нарушения, тяхното диагностициране и лечението им с медикаменти. Като дял от медицинската наука, психиатрията разглежда патологията и измененията в мозъка, висшата нервна система, които водят до нарушения в мисленето и поведението.  Ключова роля на психиатъра е и да прецени в диагностицирането на пациента, дали няма някаква потенциална опасност за другите или за себе си.

 

Психотерапевтът е специалист, с образование от сферата на психологията, психиатрията или социалните науки, който освен университетското си образование, има допълнителна специализация за психотерапия в някое от установените направления. Най-разпространените направления в България, но и в световен план, са когнитивно-поведенческа терапия, психотелесна терапия, психоанализа, психодинамична психотерапия, психодрама, фокусирана към решенията краткосрочна терапия, транзакционен анализ, гещалт терапия, логотерапия, арт терапия и др.

 

Психоаналитикът е психотерапевт, специализирал в психоаналитичното направление психотерапия. Същественото при психоанализата е, че в класическия вариант на този вид терапия, се изследват несъзнаваните процеси, с асоциации, сънища и интерпретации, като за разлика от другите видове терапии, пациентът е в легнало положение, на кушетка, а психоаналитикът е зад главата му на стол.

 

В какво може да бъде “добър” психологът, който търсите или кой е по-подходящият за вас?

 

Клиничните психолози, или специализирали в областта на психичните нарушения, имат като основни компетенции, изготвянето на психологични оценки, изследвания, консултации и психологична подкрепа. Те могат да работят с хора, които имат тежки психични нарушения, най-често в екип с психиатър, така и с хора с леки оплаквания или никакви симптоми.

 

Организационните психолози работят в сферата на организациите и част от основните им дейности включват изследване, развитие и подпомагане на екипа в компаниите, подбор на персонал и изготвяне на профили, подходящи за дадена длъжност. Те също така, могат да консултират човек за подходяща насока на развитие в професионален план.

 

Социалният психолог е ангажиран в сферата на социалните феномени, изследва процесите в обществото, културата и събитията в социалната група. Неговите компетенции се изразява в изследването и обясняването на дадени проблеми и явления в по-широк мащаб и е насочен към групата повече, отколкото към отделния човек.

 

Криминалният психолог е специалист в сферата на криминалистиката и девиантното поведение. Той изследва и обяснява престъпното поведение, както на отделния човек, така и на групата. Той може да изготвя профили на криминално проявените или издирвани от закона, като с това спомага за по-добрата оперативна работа на криминалистите.

 

Детският психолог е специалист в областта на детското поведение и психика. Той е с компетенции в детското развитие, норма и патология и консултирането на родители и децата им. Много често при работа с деца, които имат психични, поведенчески или емоционални нарушения, детският психолог работи в екип с други специалисти – детски психиатър, логопед, социален работник.

 

Когнитивният психолог е специалист в областта на когнитивните процеси, най-вече при хора без психични нарушения и по-скоро като изследовател и обясняващ тези процеси – мислене, памет, интелект, учене, решаване на проблеми. Голям принос на когнитивните психолози е помощта им при разработка на изкуствен интелект и дигитални подпомагащи технологии.

 

И така: кой е подходящия специалист за вас?

 

Уверете се, че сте изяснили проблемът, който е налице и благодарение на информацията, която имате, се насочете към правилния специалист за вас.

 

Сники: freepik.com

2020-04-22T09:09:03+03:00

Промени своя живот с книгата "ПРОЦЪФТЯВАНЕ"

X