Криза, опасност, мисли за самоубийство – Гореща линия в София и България

Depression girl

Ако животът ви е застрашен по някакъв начин от друг човек или мислите за самонараняване, самоубийство, е много важно да потърсите помощ. 

При мисли за самоубийство, вижте няколко стъпки, които да предприемете: 

Обърнете се към близък приятел, член на семейството или друг човек, на когото имате доверие. Споделете как се чувствате. Те ще могат да ви помогнат в този кризисен момент за да се справите с трудностите. 

Потърсете професионална помощ. Можете да се консултирате с психотерапевт, психиатър или кризисен център, където ще получите подходяща помощ и подкрепа. 

Не оставяйте проблемите си нерешени. Помнете, че има много начини за решаване на проблеми и много ресурси, които могат да ви помогнат. 

Вземете си време да се отдадете на неща, които ви правят щастливи и ви носят удовлетворение. Това може да включва хобита, спорт, изкуство или други дейности, които ви радват. 

Ако в момента се чувствате в кризисна ситуация или имате суицидни мисли (мисли за самоубийство), незабавно се свържете с Вашия здравен специалист  (личен лекар, психолог или психиатър ), гореща линия или с най-близкия център за спешна помощ. 

Можете да се обърнете и към номера за спешни повиквания 112.

Винаги е важно да помните, че има хора, които ви обичат и ги е грижа за вас, и че има помощ на ваше разположение. Не се страхувайте да потърсите подкрепа и помощ, когато ви е необходима.

 

Danger girl

Ако смятате, че има опасност за вашия живот, е важно да действате бързо и да потърсите помощ. Ето няколко стъпки, които можете да предприемете:

Незабавно потърсете помощ: Ако сте в непосредствена опасност, обадете се на спешния телефонен номер 112, за да получите неотложна медицинска помощ.

Намерете сигурно място: Ако сте в опасност от физическо нараняване, опитайте се да се отдалечите от тази ситуация и да намерите безопасно място.

Потърсете подкрепа около вас: Обърнете се към близките си, приятелите си или други хора, на които вярвате, за да ви помогнат в трудната ситуация, ако има такава възможност в конкретната ситуация.

Обадете се на линия за кризисни ситуации: Има различни линии за кризисни ситуации, където можете да получите помощ и подкрепа от обучени оператори.

Не се изолирайте: Важно е да си признаем нуждата от помощ и да не се изолираме в ситуации, които могат да бъдат опасни за нашето здраве и благополучие.

Следвайте инструкциите на специалистите: Ако получите инструкции от специалисти или от тези, които ви помагат, следвайте ги внимателно.

Не се колебайте да потърсите помощ, ако смятате, че има опасност за вашия живот. Важно е да предприемете действия, които ще ви защитят и ще ви предоставят необходимата помощ.

 

Горещи линии и центрове за помощ и подкрепа:

 

Фондация „Асоциация Анимус“

Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие. 

Телефони:

0800 1 8676

(02) 981 7686

Страница: 

https://animusassociation.org/

 

Асоциация „Деметра“. 

Психологична денонощна линия за обслужване при кризи.

Телефон:

0700 40 150

Гореща телефонна линия за пострадали от сексуални посегателства 

Телефон:

0800 18 017

Страница:

https://demetra.bg/

 

Държавната агенция за закрила на детето “Национална  телефонна линия за деца”.

Телефон:

116 111

Страница:

https://116111.bg/

 

Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола“.

Телефон:

0800 11 977

Страница:

http://www.alliancedv.org/

 

Фондация „П.У.Л.С.“ Помощ и подкрепа на пострадали от насилие и/или трафик на хора.

Телефон:

076 60 10 10

Страница:

https://pulsfoundation.org

 

Фондация „Български център за джендър изследвания“ Превенция и мултидисциплинарни услуги за защита на пострадали от домашно насилие.

Телефон:

(02) 963 53 57 

0878 567 620

Страница:

http://bgrf.org

 

Фондация „Джендър Алтернативи“ – ДА. Предоставя безплатно правна и психологическа помощ.

Телефон:

0879 26 01 01

Страница:

http://www.genderalternatives.org/

 

Български Червен кръст. Контактен център за подкрепа.

Телефон:

0800 11 466 

Страница: 

https://www.redcross.bg/

 

АДРА България / ГИП-София. Информационна телефонна линия за психично здраве.

Телефон:

(02) 42 111 42

Страница:

https://adra.bg/

 

Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД. Специализирана психиатрична помощ.

Телефон:

(02) 981 00 06

Страница:

https://cpz-ns.com/

 

Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта: 

Телефон:

0888 991 866

Страница:
http://www.drugsinfo-bg.org/

 

АРЗ „Солидарност“. Дневна терапевтична общност за за рехабилитация и ресоциализация на зависими от алкохол, наркотици и хазарт.

Телефон:

(02) 971 99 20

Страница:

https://solidarnost-bg.org/

2024-03-26T08:33:15+03:00

Промени своя живот с книгата "ПРОЦЪФТЯВАНЕ"

X