Какво са емоциите? Основни видове емоции.

Emotions

Какво е емоция?

Скованото усещане, което изпитаме, при сблъсъка си с плашещо ни свирепо животно? Насладата, която усещаме на плажа, с питие в ръка? Онова извисяващо изживяване, което ни кара да се чувстваме, че летим в облаците, когато сме влюбени и видим любимия човек? 

Често хората използват термина “емоции” като обозначаване на лични, субективни чувства и преживявания, които пораждат настроения. В психологията, емоциите се разглеждат като отговори на стимули, които на свой ред включват психични и физиологични промени, като учестяване на пулса, изменение на телесната температура, промяна в дишането, увеличаване или намаляване на активността на някои жлези. 

Еволюция на емоциите

След като е настъпила дадената емоция, тя мотивира индивида към поведенческа реакция. Не случайно, в психологията двете теми вървят заедно – емоции и мотивация. Нещо повече, коренът и на двете понятия произлиза от латинското “movere”, което се превежда като “движение”. 

Основни цели на ранните психологически изследвания на емоциите са насочени към това, кога се проявява дадена емоция и в каква последователност от процеси (физиологични и психични) протича тя. Повечето психолози са на общото мнение, че е необходимо да има външен стимул, който да провокира емоцията.  Когнитивните психолози разглеждат емоцията като реакция към ситуация на база знание и оценка. Без съмнение някои оценки са програмирани в нервната система, като много автори твърдят, че това е заради еволюцията и е свързана с оцеляването ни. Примери за програмирани емоционални оценки можем да видим при бебетата. Едва ли има бебе, което да не изпита раздраза ако пие мляко и без да е свършило с пиенето, внезапно му се отнеме шишето. При възрастните хора, обаче, емоционалните оценки обхващат по-голям периметър и не са свързани най-вече със задоволяването на хранителните нагони, но и с личния живот, училището, кариерата. 

Емоциите са съществена част от човешкия опит, влияещи върху мисленето, поведението и взаимодействието ни с околните. Те са сложни, многостранни и вариращи в зависимост от контекста и индивидуалните характеристики. Нашият емоционален опит може да бъде обширен и включва голямо разнообразие от емоции, които можем да изразим и усещаме. В тази статия ще разгледаме някои от основните видове емоции и техните характеристики.

Основните емоции, еволюирали, за да ни помогнат да се справим с фундаментални житейски задачи, например страхът и гневът, могат да помогнат за оцеляването, като повлияят на организма и съответно тялото или да избяга в безопасност, или да се бори, за да се защити. Елементите на основните емоции могат да се комбинират, за да образуват сложни или комплексни емоции, както твърди Пол Екман. Въпреки че много психолози са приели теорията за основните емоции, няма консенсус относно точния брой на основните емоции. Робърт Плутчик предложи осем основни емоции: гняв, страх, тъга, отвращение, изненада, очакване, доверие и радост и ги подреди в цветно колело. Екман предлага седем основни емоции: страх, гняв, радост, тъга, презрение, отвращение и изненада; но той променя по-късно бройката на шест основни емоции: страх, гняв, радост, тъга, отвращение и изненада. Неотдавнашно проучване обаче установи, че отвращението и гневът споделят сходства – набръчкан нос, а страхът и изненадата споделят повдигнати вежди. Смята се, че разликите между гняв и отвращение и разликите между страх и изненада са се развили по-късно за социалните функции, а не за оцеляването само по себе си. Скорошни изследвания (Джак и кол., 2014) предлагат, че ние, хората, имаме четири основни емоции: страх, гняв, радост и тъга. Трябва да отбележим, че други автори също предлагат страхът, гнева, радостта и тъгата като четирите основни емоции (Гу и кол., 2015, 2016; Уанг и Перейра, 2016; Женг и кол., 2016). 

Основни видове емоции, според първоначално предложените от Пол Екман.

  1. Щастие / Радост: Щастието е позитивна емоция, която се характеризира с чувство на радост, удовлетворение и блаженство. То може да се появи в резултат на постижения, приятни събития или приятни междуличностни взаимодействия.
  2. Тъга: Тъгата е отрицателна емоция, която се свързва със загуба, разочарование или болка. Тя може да се прояви в резултат на смърт, раздяла или неуспех.
  3. Гняв: Гневът е отрицателна емоция, която се характеризира със злост и ярост. Той може да възникне при усещане за несправедливост, пречки или нарушаване на личните граници.
  4. Страх: Страхът е отрицателна емоция, която възниква при усещане на опасност или заплаха. Той може да провали физиологически отговори като ускорено дишане, ускорен пулс и напрежение.
  5. Изненада: Изненадата е емоция, която възниква при неочаквано събитие или информация. Тя може да бъде позитивна или отрицателна, в зависимост от контекста.
  6. Отвращение: Отвращението е отрицателна емоция, която се появява при усещане на неудобство или неудовлетворение от определена ситуация, обект или събитие.
  7. Презрение: Презрението е отрицателна емоция, която се характеризира с чувство на силно неодобрение, враждебност, намалено уважение или негативна оценка към някого или нещо. 

Empotions 2

Влияние на емоциите:

Емоциите играят важна роля върху нашето поведение, мислене и физиологически промени. Не само влияят върху настроението ни, но и могат да имат дълбоко влияние върху нашето здраве и благополучие. Ето някои от основните последици от различните видове емоции:

Поведение: Емоциите могат да задвижват нашето поведение, включително нашите реакции и действия в различни ситуации. Например, гневът може да предизвика агресивно поведение, докато страхът може да предизвика бягство или избягване на опасността.

Физиология: Емоциите имат физиологични промени, включително въздействие върху кръвно налягане, пулс, дишане, нива на хормони и др. Например, стресът може да предизвика увеличено отделяне на стресови хормони като кортизол.

Мислене: Емоциите могат да влияят на нашето мислене и когнитивни процеси. Например, тъгата може да наруши нашата концентрация и способността ни да решаваме проблеми.

Заключение:

Емоциите са неизбежен и важен аспект от човешкия живот. Разбирането на различните видове емоции и тяхното влияние е ключово за управлението на емоционалния ни живот. Както позитивните, така и отрицателните емоции имат своята роля в нашето благополучие и социално взаимодействие. Важно е да развиваме умения за управление на емоциите и да се учим да ги изразяваме и вентилираме конструктивно.

 

Тук можете да намерите РЕЧНИК НА ЕМОЦИИТЕ.

2024-03-28T13:57:59+03:00

Промени своя живот с книгата "ПРОЦЪФТЯВАНЕ"

X