Посттравматично стресово разстройство: Когато миналото превзема бъдещето

PTSD 1

Посттравматичното стресово разстройство (ПТСР) е сериозно психично нарушение, което може да се развие след преживяване на травма или реална житейска опасност. Това състояние може да засегне хора от всички възрасти и социални групи, като оказва сериозно въздействие върху тяхното ежедневно функциониране, междуличностни отношения и общо благосъстояние.

 

Причини 

ПТСР може да бъде резултат от различни ситуации, включително, но не само, военни действия, физическо насилие, сексуално насилие, злополуки или други травматични събития. То се развива като комплексна реакция на травмираща ситуация, която обхваща психични процеси, телесни усещания, емоции и поведение.

 

Симптоми

Хората, които страдат от ПТСР, често преживяват отново и отново травматичните събития чрез флашбекове, кошмари или интензивни емоционални реакции. 

 

Флашбек се нарича силно емоционално преживяване на спомените, което е свързано с връщане на емоции, промени в тялото и може да бъде до толкова силно, че човек за момент да излезе от реалността, т.е. спомена да е по-силен като интензивност, отколкото самата реалност. 

Избягване и изолация: Те също така могат да проявяват избягване на ситуации, обекти или разговори, които им напомнят за травмата.

Отрицателни промени в мислите и настроението:  Появяват се различни емоции, свързани с травматичното събитие, като те могат да варират – апатия, депресия, повишена възбуда, напрежение, раздразнителност и безпокойство. Хората с ПТСР могат да изпитват отрицателни промени в мислите си, натрапливост/интрузивни мисли, включително чувство на вина, безпомощност или отчуждение. 

Промени във съня и храненето: Хората с ПТСР често имат проблеми със съня, включително кошмари, безсъние или прекъсване на съня. Проблемите могат да засегнат апетита и храненето като цяло. 

 

Влиянието върху живота на засегнатите лица

За тези, които живеят с ПТСР, ежедневието може да бъде изключително трудно. Хората с ПТСР често се чувстват изолирани и отдалечени от околните, тъй като техните симптоми им пречат да се наслаждават на обикновени дейности и взаимодействия. Също така, те могат да изпитват затруднения в работата, образованието и междуличностните отношения, като често се борят да се справят с повседневните задачи.

 

Диагноза и лечение

Диагнозата на ПТСР се установява от квалифициран психиатър, който анализира симптомите на пациента и техния ефект върху ежедневието му. Лечението за ПТСР може да включва психотерапия, лекарства или комбинация от двата метода. Когато се подходът е правилен, ПТСР може да се контролира, а симптомите да се лекуват по-ефективно, позволявайки на засегнатите лица да възвърнат контрол над своя живот и да намерят пътя към възстановяване.

 

Лечение на посттравматично стресово разстройство с когнитивно-поведенческата психотерапия

Когнитивно-поведенческата психотерапия (КПП) е ефективен метод за лечение на посттравматично стресово разстройство (ПТСР). Тази форма на психотерапия се фокусира върху идентифициране и промяна на негативните мисловни и поведенчески модели, които допринасят за симптомите на ПТСР. Ето как работи КПП като метод за лечение на ПТСР:

 

Изучаване и разбиране на травмата

В началото на терапията психотерапевтът помага на пациента да разкрие и разбере в дълбочина какво е било травматичното събитие и какво е въздействието му върху мислите, чувствата и поведението му.

 

Използване на когнитивни стратегии

Когнитивната терапия се фокусира върху идентифицирането и промяната на негативните мисловни модели, които поддържат симптомите на ПТСР. Пациентите учат да разпознават и оборват иррационалните и негативни мисли, които поддържат тяхното нарушено психическо състояние.

 

Работа с поведенчески техники

Терапията включва работа с поведенчески техники (експозиционна терапия), като постепенно излагане на ситуации или обекти, които предизвикват страх и тревожност при пациента. Тази техника, известна като систематична десензитизация, помага на пациента да преодолее страха си чрез постепенно излагане и усвояване на стратегии за справяне.

 

Учене на техники за самоконтрол

Пациентите се учат да използват различни техники за самоконтрол на стреса и тревожността си. Тези техники включват дишане, медитация, мускулна релаксация и други техники за регулиране на нивата на физическо напрежение.

 

Подпомагане на социалната подкрепа

Психотерапевтът може да помогне на пациента да изгради или подобри социалната си подкрепа, като насочва към ресурси и групи за подкрепа, които могат да му помогнат да се справи със симптомите на ПТСР.

 

Когнитивно-поведенческата психотерапия е мощен инструмент за лечение на посттравматично стресово разстройство, който помага на пациентите да преодолеят травматичните си преживявания и да възвърнат контрол над своите животи. Когато се доверите на добър психотерапевт в София, то той ще ви води чрез този метод, като се фокусира върху конкретните симптоми на ПТСР и ще ви предложи практични техники за справяне с тях, за да подпомогне процеса на възстановяване на психическото здраве на пациента.

 

PTSD 2

Какво ние можем да направим като общество?

Като общество, е важно да подкрепяме и разбираме тези, които страдат от ПТСР. Това включва предоставяне на достъп до качествена медицинска и психологическа помощ, както и създаване на обществено осведоменост и разбиране за този сериозен проблем. Още повече, че той остава подценяван и неглижиран, но всъщност сериозен. Според статистика на Главна дирекция на Националната полиция за домашното насилие в България, за първите пет месеца на 2022, жертвите на домашно насилие са 1173. Според направени изследвания,  47% от жените, пострадали от насилие са били с депресия, а 45% с посттравматично стресово разстройство.  Също така, е важно да се изгради общество, което е по-толерантно към тези, които се борят с психични заболявания, както и да осигури сигурна среда за тяхното възстановяване.

 

Заключение

Посттравматичното стресово разстройство е сериозно психично нарушение, което може да има дългосрочни последици върху живота на засегнатите. Важно е да се разбере, че ПТСР е реално психическо състояние, не просто възвръщане на спомени, което изисква подходящо лечение и подкрепа. С общи усилия и разбиране можем да създадем по-добра среда за тези, които страдат от ПТСР, и да помогнем за тяхното възстановяване и интеграция в обществото.

2024-04-01T16:42:19+03:00

Промени своя живот с книгата "ПРОЦЪФТЯВАНЕ"

X