Какво е Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност? Диагноза и лечение.

2024-03-29T12:46:20+03:00

Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ), често срещан с английската абревиатура ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) е неврологично поведенческо състояние, включващо затруднено внимание, хиперактивност и импулсивност.

Какво е Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност? Диагноза и лечение. 2024-03-29T12:46:20+03:00

Промени своя живот с книгата "ПРОЦЪФТЯВАНЕ"

X