Разбиране на стиловете на привързаност: Как влияят те на нас и на нашите взаимоотношения?

2024-03-20T20:54:56+03:00

Стиловете на привързаност са модели на поведение и мислене, които се формират в ранното детство и се изразяват във връзките на човека през целия му живот. Те са резултат от взаимодействието между детето и неговите родители или главни грижещи се фигури и определят начина, по който индивидът възприема себе си, другите и света около себе си.

Разбиране на стиловете на привързаност: Как влияят те на нас и на нашите взаимоотношения? 2024-03-20T20:54:56+03:00

Промени своя живот с книгата "ПРОЦЪФТЯВАНЕ"

X