Пасивната агресивност: Когато мълчанието говори

2024-04-03T14:55:24+03:00

Пасивната агресивност е преди всичко състояние, стил на поведение и комуникация, които често са трудни да се забележат, но може да имат значителни последици както за човека, към когото са насочени, така и за околните като цяло. Това е форма на агресия, изразена чрез непряко, поведение, което има за цел да навреди или да излее отрицателни емоции към другите. Въпреки че често изразяването е незабележимо и индиректно, пасивната агресивност може да има сериозни последици за междуличностните отношения и психологическото благополучие.

Пасивната агресивност: Когато мълчанието говори 2024-04-03T14:55:24+03:00

Промени своя живот с книгата "ПРОЦЪФТЯВАНЕ"

X