Да създадем безопасно пространство за деца, пострадали от сексуално насилие

2020-04-22T11:21:03+03:00

Да създадем безопасно пространство за деца, пострадали от сексуално насилие През последните години броят на потърсилите медицинска помощ деца, следствие на сексуално насилие се е увеличил, показват проучвания (Хелтън и колеги, 2019). Изследванията, обаче не изтъкват конкретна причина за нарасналия брой посегателства срещу малолетни. Причините могат да бъдат както в засиления трафик на хора, с [...]

Да създадем безопасно пространство за деца, пострадали от сексуално насилие 2020-04-22T11:21:03+03:00

Промени своя живот с книгата "ПРОЦЪФТЯВАНЕ"

X