Скритият свят на психопатите: История, митове и реалности

2024-04-09T13:55:27+03:00

Психопатите - тема, която често се обсъжда в психологията и популярната култура, но често истината зад тях остава загадъчна и понякога погрешно интерпретирана. В началото на 19-ти век за пръв път се употребява термина "психопат", който идва от гръцките "психе" и "патос", които в комбинация означават "болен ум" или "страдаща душа". Въпреки това, тази дефиниция може да бъде подвеждаща. Реално тук не става въпрос за заболяване, а за константни, стабилни във времето личностови черти. Терминът „психопат“ обикновено се използва за описване на хора със сериозни проблеми в поведението и емоционалните им реакции, които често могат да доведат до вредни последици за тях и за околните им. Понятието за психопатия е значително по-сложно и изисква внимателно изучаване. 

Скритият свят на психопатите: История, митове и реалности 2024-04-09T13:55:27+03:00

Промени своя живот с книгата "ПРОЦЪФТЯВАНЕ"

X