Посттравматично стресово разстройство: Когато миналото превзема бъдещето

2024-04-01T16:42:19+03:00

Посттравматичното стресово разстройство (ПТСР) е сериозно психично нарушение, което може да се развие след преживяване на травма или реална житейска опасност. Това състояние може да засегне хора от всички възрасти и социални групи, като оказва сериозно въздействие върху тяхното ежедневно функциониране, междуличностни отношения и общо благосъстояние.

Посттравматично стресово разстройство: Когато миналото превзема бъдещето 2024-04-01T16:42:19+03:00

Промени своя живот с книгата "ПРОЦЪФТЯВАНЕ"

X