За мен 2020-12-24T00:37:55+00:00
IMG 1412
Тодор Шопов,
психолог
ПОДХОД
 • Кой съм аз и какво се случва вътре в мен?
  Как се свързваме с другите ?
  Какво е любов и защо обичаме, така както обичаме?
  От къде идват страховете и какво можем да направим с тях?
  В нас е кодиран триумф, но от нас зависи как да го проявим.
  Да бъдем жадни за живот.
  Това са някои от въпросите, на които книгата дава отговор. Обхванати са всички важни теми, с които се сблъскваме от раждането до смъртта. Крайната цел е процъфтяване на всеки от нас. Необходимо е да следваме пътя към себе си.

ОБУЧЕНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Психологично образование:

Психолог, бакалавър, модул „Психични нарушения“, програма “ПСИХОЛОГИЯ” в Нов Български Университет.

В етап на дипломиране в магистърска степен, „Клинична психология – психоаналитична перспектива“ в Нов Български Университет.

Терапевтично/консултативно обучение:

Когнитивно поведенческа терапия – Институт по екология на мисленето (Работа под супервизия)

Лиценз за модул 1 по Фокусирана към решенията краткосрочна терапия – ПИК

Психодрама – Хирон – в етап на специализация.

Лиценз за коучинг по щастие. (Happiness Coach Certification) – Transformation Services Inc.

Mindfulness – Renaissance Life Therapies Training Academy

Лиценз – Мотивационно Интервюиране – Български Институт по Зависимости

NLP Practitioner Certification Course (Beginner to Advanced) – Kain Ramsay

CBT Cognitive Behavioral Life Coach Certification – Transformation Services Inc.

Gestalt Psychotherapy Certificate – Elmira Strange/Udemy Academy (In study)

Psychoanalysis Diploma Course – Centre of Excellence- CPD (Continued Professional Development) Accreditation (In study)

Допълнителни курсове в областта:

Abnormal psychology course  – Oxford Royale Academy

Стажове и клиничен опит:

Военномедицинска академия – психиатрична клиника

Български Институт по Зависимости

Център „Доверие за здраве“

Участие в семинари:

VIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2017
VІII Национална конференция по психотерапия „ИДЕНТИЧНОСТ И РАЗЛИЧИЯ“ – Българска асоциация по психотерапия
Семинар д-р Стивън Грос „Разказването, личната история и психоанализата“ – Нов Български Университет
Семинари към Нов Български университет
Психодрама за деца – Хирон
Когнитивно-поведенческа терапия за деца – Институт за психично здраве и развитие

Променете себе си. Променете бъдещето си.

Всеки от нас е бил в моменти на болка, отчаяние, усещане за провал или в безизходица. Нека заедно намерим пътя. Предлагам на вашето внимание психологически консултации и психотерапия, онлайн терапия, коучинг, психологична помощ в извънредни ситуации, работа с психични нарушения, емоционални, психични и поведенчески проблеми.

Свържете се с мен

Промени своя живот с книгата "ПРОЦЪФТЯВАНЕ"

X