Скритият свят на психопатите: История, митове и реалности

2024-04-09T13:55:27+03:00

Психопатите - тема, която често се обсъжда в психологията и популярната култура, но често истината зад тях остава загадъчна и понякога погрешно интерпретирана. В началото на 19-ти век за пръв път се употребява термина "психопат", който идва от гръцките "психе" и "патос", които в комбинация означават "болен ум" или "страдаща душа". Въпреки това, тази дефиниция може да бъде подвеждаща. Реално тук не става въпрос за заболяване, а за константни, стабилни във времето личностови черти. Терминът „психопат“ обикновено се използва за описване на хора със сериозни проблеми в поведението и емоционалните им реакции, които често могат да доведат до вредни последици за тях и за околните им. Понятието за психопатия е значително по-сложно и изисква внимателно изучаване. 

Скритият свят на психопатите: История, митове и реалности 2024-04-09T13:55:27+03:00

Наcилието в медиите и негативните влияния върху децата: Психологическа перспектива

2024-04-05T14:13:22+03:00

Научните изследвания показват, че насилието по медиите може да има сериозни и дълготрайни негативни въздействия върху децата и тяхното психическо развитие. Насилието достига до децата по различни канали като телевизия, филми, видеоигри и социални мрежи и има може да оказва влияние върху мислите, емоциите и поведението на децата.

Наcилието в медиите и негативните влияния върху децата: Психологическа перспектива 2024-04-05T14:13:22+03:00

Разбиране на Срама и Вината: Какво се крие зад тези сложни емоции?

2024-04-05T14:20:37+03:00

Срамът и вината са две от най-тежките емоции, които можем да изпитаме като човешки същества. Те могат да оказват силно влияние върху нашето мислене, поведение и емоционално благополучие. В тази статия ще разгледаме какво представляват тези емоции, какви са техните причини и как можем да се справим с тях.

Разбиране на Срама и Вината: Какво се крие зад тези сложни емоции? 2024-04-05T14:20:37+03:00

Магията, наречена Любов: Как да намерим и задържим любовта

2024-04-03T14:04:56+03:00

Любовта е едно от най-силните и вълнуващи емоционални състояния, които можем да изпитаме като човешки същества. Нейната сила е в състояние да преобразява животи, да въздига души и да вдъхновява действия. Но какво я прави толкова вълнуваща и как можем да я открием и запазим? В тази статия ще разгледаме психологията зад намирането на любовта и ключовите елементи за нейното задържане.

Магията, наречена Любов: Как да намерим и задържим любовта 2024-04-03T14:04:56+03:00

Пасивната агресивност: Когато мълчанието говори

2024-04-03T14:55:24+03:00

Пасивната агресивност е преди всичко състояние, стил на поведение и комуникация, които често са трудни да се забележат, но може да имат значителни последици както за човека, към когото са насочени, така и за околните като цяло. Това е форма на агресия, изразена чрез непряко, поведение, което има за цел да навреди или да излее отрицателни емоции към другите. Въпреки че често изразяването е незабележимо и индиректно, пасивната агресивност може да има сериозни последици за междуличностните отношения и психологическото благополучие.

Пасивната агресивност: Когато мълчанието говори 2024-04-03T14:55:24+03:00

Посттравматично стресово разстройство: Когато миналото превзема бъдещето

2024-04-01T16:42:19+03:00

Посттравматичното стресово разстройство (ПТСР) е сериозно психично нарушение, което може да се развие след преживяване на травма или реална житейска опасност. Това състояние може да засегне хора от всички възрасти и социални групи, като оказва сериозно въздействие върху тяхното ежедневно функциониране, междуличностни отношения и общо благосъстояние.

Посттравматично стресово разстройство: Когато миналото превзема бъдещето 2024-04-01T16:42:19+03:00

Какво е Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност? Диагноза и лечение.

2024-03-29T12:46:20+03:00

Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ), често срещан с английската абревиатура ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) е неврологично поведенческо състояние, включващо затруднено внимание, хиперактивност и импулсивност.

Какво е Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност? Диагноза и лечение. 2024-03-29T12:46:20+03:00

Какво са емоциите? Основни видове емоции.

2024-03-28T13:57:59+03:00

Какво е емоция? Скованото усещане, което изпитаме, при сблъсъка си с плашещо ни свирепо животно? Насладата, която усещаме на плажа, с питие в ръка? Онова извисяващо изживяване, което ни кара да се чувстваме, че летим в облаците, когато сме влюбени и видим любимия човек? 

Какво са емоциите? Основни видове емоции. 2024-03-28T13:57:59+03:00

Криза, опасност, мисли за самоубийство – Гореща линия в София и България

2024-03-26T08:33:15+03:00

Ако животът ви е застрашен по някакъв начин от друг човек или мислите за самонараняване, самоубийство, е много важно да потърсите помощ. 

Криза, опасност, мисли за самоубийство – Гореща линия в София и България 2024-03-26T08:33:15+03:00

Да създадем безопасно пространство за деца, пострадали от сексуално насилие

2020-04-22T11:21:03+03:00

Да създадем безопасно пространство за деца, пострадали от сексуално насилие През последните години броят на потърсилите медицинска помощ деца, следствие на сексуално насилие се е увеличил, показват проучвания (Хелтън и колеги, 2019). Изследванията, обаче не изтъкват конкретна причина за нарасналия брой посегателства срещу малолетни. Причините могат да бъдат както в засиления трафик на хора, с [...]

Да създадем безопасно пространство за деца, пострадали от сексуално насилие 2020-04-22T11:21:03+03:00

Промени своя живот с книгата "ПРОЦЪФТЯВАНЕ"

X